Jdi na obsah Jdi na menu
 


Profil školy

Naše škola poskytuje základní vzdělání v různých typech tříd:

 • běžné třídy (v každém ročníku, tj. od 1. do 9. ročníku)

 • sportovní třídy (od 6. do 9. ročníku)

 • logopedické třídy (1. a 2. ročník)

 • dyslektické třídy (od 2. do 9. ročníku)

Od září 2007 byla zahájena výuka v 1. a 6. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu "Barevné vzdělávání", který je vlastní pouze naší škole (podle podobných individuálně upravených programů vyučují od školního roku 2007/08 všechny státní základní školy). V ostatních ročnících vyučujeme podle dokumentu "Základní škola", tak jako v předchozích letech.

 

Poloha

Areál naší školy se nachází v pěkném prostředí borského sídliště nedaleko Borského parku. Ke škole je možné dopravit se trolejbusem č. 16 (zast. Šimerova), autobusem č. 30 (zast. Bory), tramvají č.4 (zast. Dvořákova) nebo autobusem č.26 ze Lhoty (zast. Bory). Jízdní řády zde. Na obrázku je šipkou označen hlavní vchod do budovy školy a vchod do školní jídelny s družinou.

 

Obrazek

cxcvcvcxvcxvcxkvkjcxkvjx

vxcvxcvxc

cxvcxvxc

cxvxvxc

xcxvx

xcvxvx

Můžete se zorientovat podle mapy.

 

Učebny, vybavení

 • 2 počítačové učebny , internet (optický kabel)

 • víceúčelové hřiště s umělým povrchem

 • atletická dráha s umělým povrchem, doskočiště

 • velká, malá tělocvična

 • keramická dílna, pec

 • kuchyňka

 • žákovská knihovna

 • dílny

 • odborná učebna chemie, demonstrační stůl

 • interaktivní tabule

Historie školy

Škola byla otevřena 1.9.1969 uprostřed staveniště. Stavělo se sídliště na Borech, stěhovali se noví nájemníci. Ve školním roce 1969-70 navštěvovalo školu 539 žáků ve dvanácti třídách I. stupně a šesti třídách II. stupně. V lednu 1970 bylo do 1. třídy zapsáno 173 žáků.

Ve školním roce 1983-84 byly ve škole otevřeny specializované třídy pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie).Ve školním roce 1992-93 byla otevřena 1. speciální třída pro děti s vadami řeči.

Od 1.1.1999 je škola samostatným právním subjektem.

Ve školním roce 2000/2001 byla zřízená 6. třída s rozšířenou výukou TV - zaměření pozemní hokej.